Mobillogo

Själscoaching - djupare samtal

Samtalen som når djupare in där min uppgift är att lyssna. Då inte bara lyssna på vad du säger utan främst lyssna in vad du känner. För att sedan kunna hjälpa dig att lotsa dig fram där du behöver vara för att möta just det som är ämnat för dig att känna in på, titta lite djupare på just i den stunden.
Behöver du stärkar relationen till dig själv, fördjupa dig i din självbild eller handlar det om relationerna till andra? Önskar Du/Ni stöd och få hjälp till en djupare förståelse i er partner relation?
Med en kombination av relationsterapi, samtalsterapi, KBT och min intution guidar jag dig och din kropp dit den behöver gå. Kroppen kan få en möjlighet till att starta upp en läknings process samtidigt som du är omgiven av healande energi.
Att lyfta fram det som skaver på insidan ger på sikt ny kraft och inre stykra i oss själva.
Själsligcoaching - för djup inre utveckling & stärkta relationer.

Välkommen!